Home

Oratorium Rzymskokatolickie we Wrocławiu


Pod wezwaniem św. Józefa Opiekuna Kościoła ŚwiętegoW Oratorium są odprawiane Msze Święte w rycie trydenckim, według rubryk św. Piusa X sprzed 1958 roku. Opiekę duszpasterską nad Oratorium sprawuje wielebny Ksiądz Rafał J. Trytek ICR.

Msze święte w Oratorium nie są sprawowane w jedności z modernistami okupującymi stolice biskupie Kościoła Katolickiego.

Osobom nowym, które do tej pory nie były na Mszy Świętej w Krakowie, zaleca się wcześniejszą rozmowę z Kapłanem.

Więcej informacji na stronie sedevacante.pl