Oratorium Rzymskokatolickie we Wrocławiu

Pod wezwaniem św. JÓZEFA Opiekuna Kościoła Świętego,

Świętego JANA Apostoła i Ewangelisty, Świętego PIUSA X Papieża

O naszym Trzecim Patronie
Świętym PIUSIE X Papieżu:
O Świętym PIUSIE X
O naszym Pierwszym Patronie Świętym JÓZEFIE Przeczystym Oblubieńcu Przenajświętszej Panny MARYI Niepokalanie Poczętej Patronie Kościoła Świętego:
O Świętym JÓZEFIE
O naszym Drugim Patronie Świętym JANIE Apostole i Ewangeliście Umiłowanym uczniu Pana Naszego JEZUSA Chrystusa:

W Oratorium są odprawiane Ofiary Mszy Świętych w rycie rzymskim Liturgia Rzymska, według rubryk świętego Piusa X sprzed 1958 roku. Opiekę duszpasterską nad Oratorium sprawuje wielebny Ksiądz Rafał J. Trytek ICR.

Ofiary Mszy Świętych w Oratorium są odprawiane NON UNA CUM czyli nie są sprawowane w jedności z obecnym modernistą i okupantem Stolicy Świętego Piotra i z modernistami okupującymi stolice biskupie Kościoła Katolickiego.

Osobom nowym, które do tej pory nie były na Ofierze Mszy Świętej w Krakowie, zaleca się wcześniejszą rozmowę z Kapłanem.

Więcej informacji na stronie sedevacante.pl