Wykłady, artykuły, wywiady Xsiędza Rafała (w aktualizacji)

1. Początki oporu przeciw reformom Soboru Watykańskiego II – ks. Rafał Trytek

2. Ultramontanizm, sedewakantyzm, katolicyzm – ks. Rafał Trytek

3. O religijnych i filozoficznych błędach Mikołaja Gomeza Davili – ks. Rafał Trytek

4. Papież Słowiański/Ludowy brat – ks. Rafał Trytek

5. Bulla „Unam Sanctam” Bonifacego VIII- Ks. Rafał Trytek

6. Trzeba być poddanym papieżowi – Ks. Rafał Trytek

7. Jezus Chrystus, Król i Najwyższy Kapłan – Ks. Rafał Trytek

8. Msza recytowana Autor : Ks. Rafał Trytek